Język angielski jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Używa go ponad 1,5 miliarda osób. Jest językiem urzędowym w ponad 50 krajach i jest powszechnie używany w komunikacji międzynarodowej, biznesie i edukacji. W tym wpisie poznamy historię i ewolucję języka angielskiego, od jego najwcześniejszych początków do dnia dzisiejszego, a także omówimy znaczenie korepetycji z języka angielskiego w edukacji.

Starodawny angielski (450 – 1100 n.e.)

Starodawny angielski, zwany też anglosaskim, był używany od 450 do 1100 roku. Rozwinął się z języków germańskich używanych przez plemiona anglosaskie, które osiedliły się w Anglii w V wieku n.e., najechały Brytanię i założyły własne królestwa. Język staroangielski charakteryzował się skomplikowanym systemem odmian, z różnymi formami rzeczowników, czasowników i przymiotników. Na słownictwo z tego okresu duży wpływ miały także języki germańskie, a wiele słów jest nadal używanych we współczesnym języku angielskim. Najstarszym zachowanym tekstem staroangielskim jest Hymn Cædmona, który pochodzi z około VII wieku. W tym okresie język angielski przeszedł znaczące zmiany i miał wiele cech, które różnią się od współczesnego języka angielskiego.

Stary angielski jest językiem o wysokim stopniu fleksji i złożonym systemie gramatycznym. Ma cztery przypadki gramatyczne, a rzeczowniki, przymiotniki i zaimki mają różne formy w zależności od przypadku. Czasowniki mają różne formy w zależności od czasu, osoby i liczby. Język staroangielski miał również bogate słownictwo z wieloma słowami, które nie są już używane we współczesnym języku angielskim. Staroangielska wymowa również różniła się od współczesnej różnymi samogłoskami i spółgłoskami.

Niektóre przykłady staroangielskich słów i ich znaczeń to:

 • Eorðe” (earth / ziemia)
 • Wyrm” (worm / robak)
 • Beorht (bright / jasny)
 • Cēap (purchase, trade /zakup, handel)
 • Ċealf (calf / cielę)
 • Ēowu (ewe / maciorka)
 • Fæder (father / ojciec)
 • Hæleþ (hero / bohater)
 • Hūs (house / dom)
 • Mōna (mouse / księżyc)
 • Nīƿ (new / nowy)
 • Wīf (woman / kobieta)

Stary alfabet angielski

Jak widać na przykładach, alfabet bardzo różnił się od tego, który widzimy dzisiaj. Alfabet staroangielski jest znany także jako alfabet anglosaski lub futhorski. Składał się z 33 liter i był używany do pisania w języku staroangielskim od V wieku do XII wieku.

Język średnioangielski (1100-1500 n.e.)

Język średnioangielski był używany od 1100 do 1500 roku i przyczynił się do wielu zmian w języku. Po podboju normańskim w 1066 roku francuski stał się językiem klasy rządzącej, w wyniku czego wiele francuskich słów zostało zaadoptowanych do języka angielskiego. Słownictwo średnioangielskie nadal się rozwijało. Zostało wprowadzonych też sporo łacińskich i greckich słów ze względu na powszechność studiów nad literaturą klasyczną. Język ten charakteryzował się uproszczoną gramatyką, z mniejszą liczbą fleksji i bardziej znormalizowanym i spójnym szykiem wyrazów. Wymowa również różniła się od współczesnego angielskiego, z innymi samogłoskami i spółgłoskami.

Niektóre przykłady słów z języka średnioangielskiego i ich znaczenia to:

 • Agayn (against / przeciw)
 • Blyssen (bless / błogosławić)
 • Chyld (child / dziecko)
 • Bodi (body / ciało)
 • Fadir (father / ojciec)
 • Knyght (knight / rycerz)
 • Myght (might / moc)
 • Rychesse (riches / bogactwo)
 • Sone (son / syn)
 • Vyage (voyage / podróż)
 • Womman (woman / kobieta)

Średniowieczny alfabet angielski

Jak widać na przykładach, alfabet wyraźnie się zmienił. Alfabet średnioangielski był zasadniczo taki sam jak alfabet staroangielski, który z kolei był oparty na alfabecie łacińskim. Nie istniał więc odrębny „alfabet średnioangielski” jako taki. Jednak w okresie średnioangielskim wprowadzono pewne konwencje ortograficzne inspirowane językiem francuskim, które zaczęły upodabniać pisownię angielskich słów do dzisiejszej.

Wczesno nowoangielski (1500 – 1800 AD)

Okres z językiem wczesno nowoangielskim trwał od 1500 do 1800 roku i charakteryzował się znacznymi zmianami w angielskiej gramatyce, słownictwie i wymowie. Wczesnonowożytny angielski miał bardziej regularną i ustandaryzowaną gramatykę niż średnioangielski. Słownictwo wczesno nowoangielskie było również poszerzane poprzez zapożyczanie słów z innych języków, takich jak łacina i greka. Wczesnonowożytna wymowa angielska była bliższa nowoczesnemu angielskiemu niż średniemu angielskiem, ale nadal istniało wiele różnic w wymowie słów. Prasa drukarska, wprowadzona w XV wieku, pomogła ujednolicić język, czyniąc go bardziej dostępnym dla szerszej publiczności.

W tym czasie Anglia przeszła szereg istotnych zmian kulturowych i politycznych, w tym renesans i oświecenie. Te ruchy pomogły ukształtować język, ponieważ wprowadzono nowe słowa i pojęcia z łaciny i greki.

Jedną z najbardziej znaczących zmian w języku angielskim w tym okresie była Wielka Zmiana Samogłosek, czyli seria zmian w wymowie angielskich samogłosek. Zmiana ta dotyczyła długich samogłosek, przez co wymawiano je inaczej niż ich odpowiedniki w języku średnioangielskim. Zmiana ta przyczyniła się również do powstania nieregularności w pisowni angielskich słów.

W okresie używania wczesno nowoangielskiego nastąpiła standaryzacja angielskiej gramatyki i pisowni. W 1662 roku Royal Society stworzyło pierwszy oficjalny słownik języka angielskiego, który zawierał pisownię i definicje słów. Pomogło to w ujednoliceniu zasad pisowni i gramatyki języka angielskiego, co ułatwiło ludziom jego naukę i używanie.

Słynni pisarze, którzy żyli w tym okresie to William Shakespeare, John Donne i John Milton. Ich dzieła miały znaczący wpływ na język, przyczyniając się do rozwoju nowych słów i zwrotów, które są używane do dziś.

Niektóre przykłady angielskich słów z języka wczesno nowoangielskiego i ich znaczenia to:

 • Thou – Ty (w liczbie pojedynczej)
 • Ye – You (liczba mnoga)
 • Hither – Do tego miejsca
 • Thither – Do tamtego miejsca
 • Whence – Skąd
 • Haply – Być może, przypadkiem
 • Ere – Przed
 • Mirth – Rozbawienie, radość
 • Quoth – Powiedzieć
 • Betwixt – Między
 • Thrice – Trzy razy
 • Wench – Dziewczyna, młoda kobieta

Wczesnonowożytny alfabet angielski

Wczesnonowożytny angielski posługiwał się alfabetem łacińskim, czyli takim samym, co współczesny angielski. Alfabet angielski składa się z 26 liter, które są takie same zarówno we wczesnonowożytnym, jak i współczesnym języku angielskim. Jednak, jak widać na powyższych przykładach, pisownia niektórych słów zmieniła się z czasem, co współczesnym czytelnikom może utrudniać czytanie tekstów w języku angielskim wczesnonowożytnym.

Współczesny angielski (1800 r. n.e. – dziś)

Współczesny angielski, który wszedł w powszechne użycie około 1800 roku, to obecny etap rozwoju języka. Jest on używany przez ponad 1,5 miliarda ludzi na całym świecie jako pierwszy lub drugi język. Charakteryzuje się uproszczoną gramatyką, mniejszą liczbą odmian i bardziej stałym porządkiem słów. W tym okresie zaszło w tym języku wiele istotnych zmian spowodowanych różnymi czynnikami, takimi jak postęp technologiczny, globalizacja oraz zmiany w kulturze i społeczeństwie. Jedną z najbardziej znaczących zmian była standaryzacja języka, którą osiągnięto dzięki opracowaniu słowników i podręczników, które pomogły ustanowić jednolity system pisowni, gramatyki i interpunkcji. Wpływ amerykańskiego angielskiego doprowadził również do przyjęcia wielu amerykanizmów, szczególnie w dziedzinie biznesu i kultury popularnej.

W tym okresie rozwijało się też słownictwo, a nowe słowa pochodziły z różnych źródeł, takich jak odkrycia naukowe, technologia i wymiana kulturowa. Wiele z tych nowych słów zostało zapożyczonych z innych języków, zwłaszcza z łaciny i greki, i te zapożyczenia do dziś stanowią istotną część języka angielskiego.

Innym ważnym zjawiskiem w okresie nowoczesnego języka angielskiego był rozwój regionalnych dialektów, który był wynikiem rozprzestrzeniania się języka angielskiego na nowe terytoria i wpływu innych języków na ten język. Obecnie na całym świecie używa się wielu różnych regionalnych odmian języka angielskiego, z których każda ma swoje unikalne cechy i słowa.

Warto też dodać, że język angielski nadal jest w okresie późnej nowoczesności, ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się okoliczności, co zapewnia mu znaczenie w dzisiejszym świecie. Nowoczesny angielski wprowadził nowe idiomy, slangi i wyrażenia, które są bardzo charakterystyczne dla naszych czasów i epoki.

Niektóre przykłady słów nowoczesnego angielskiego to:

 • Internet
 • Smartfon
 • Selfie
 • Hashtag
 • Blog
 • Podcast
 • Brexit
 • Cyberbullying/Cyberprzemoc
 • Globalization/Globalizacja
 • Sustainability/ Zrównoważony rozwój

Współczesny alfabet angielski

Współczesny alfabet angielski jest taki sam jak alfabet łaciński. Składa się z 26 liter od A do Z. Różni się od alfabetu staroangielskiego na kilka istotnych sposobów. W języku staroangielskim używano pisma runicznego, które zawierało kilka dodatkowych znaków, nie używanych we współczesnym języku angielskim. Współczesny alfabet angielski zawiera również litery „j”, „u” i „w”, które nie były używane w języku staroangielskim. Ponadto współczesny alfabet angielski używa wielkich liter dla rzeczowników właściwych i na początku zdań, podczas gdy staroangielski nie rozróżniał wielkich i małych liter.

Przyszłość języka angielskiego

Język angielski wciąż ewoluuje i zmienia się wraz z upływem czasu, dlatego warto zastanowić się, jaka będzie jego przyszłość. Wraz z rozwojem technologii i globalizacji język angielski stał się bardziej popularny niż kiedykolwiek i wydaje się, że będzie się nadal rozprzestrzeniał i wpływał na inne języki na świecie.

Niektórzy lingwiści przewidują, że w przyszłości język angielski stanie się jeszcze bardziej uproszczony, ponieważ będzie nadal używany jako globalny język do komunikacji między różnymi kulturami i środowiskami. Inni spekulują, że angielski będzie raczej zapożyczał słowa z innych języków i stanie się jeszcze bardziej zróżnicowany w swoim słownictwie.

Niezależnie od tego, jak język będzie się rozwijał, jasne jest, że angielski pozostanie kluczowym narzędziem komunikacji i edukacji w zglobalizowanym świecie. Dla korepetytora lub nauczyciela ważne jest, by być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami języka angielskiego i wciąż adaptować i ulepszać strategie nauczania w odpowiedzi na te zmiany.

Dlaczego korepetycje z języka angielskiego są tak ważne?

Ewolucja języka angielskiego na przestrzeni wieków zaowocowała złożonym i różnorodnym zestawem reguł i struktur, które mogą stanowić wyzwanie dla uczących się języka. Dlatego zajęcia indywidualne z języka angielskiego mogą być niezwykle cenne dla uczniów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności czytania, pisania i mówienia w tym języku.

Korzyści płynące z korepetycji z języka angielskiego dla uczniów

Korepetycje z języka angielskiego oferują wiele korzyści uczniom, którzy chcą poprawić swoją gramatykę (więcej na ten temat dowiesz się z naszego wpisu na blogu częste błędy gramatyczne), słownictwo i wymowę – ale tutor może również wpłynąć korzystnie na wiarę ucznia w swoje umiejętności. Aby dowiedzieć się więcej o tym, ja prywatni nauczyciele mogą wspierać w nauce języka angielskiego i nie tylko, przeczytaj ten wpis na blogu korzyści płynące z indywidualnych korepetycji z języka angielskiego. Niektóre z kluczowych korzyści są następujące:

 • Poprawa umiejętności językowych: Indywidualna nauka z korepetytorem może pomóc uczniom zidentyfikować problemy i zająć się ich specyficznymi słabymi stronami, co prowadzi do poprawy ogólnej sprawności językowej.
 • Spersonalizowana nauka: Korepetycje zapewniają indywidualną naukę, która jest dostosowana do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia.
 • Wzmocnienie pewności siebie: Tutoring może pomóc uczniom zbudować pewność siebie w swoich umiejętnościach językowych, co może prowadzić do poprawy wyników w nauce i większego sukcesu w życiu osobistym i zawodowym.

Typy dostępnych korepetycji z angielskiego

Jeśli zdecydowałeś się na korepetycje z angielskiego, musisz wiedzieć, że istnieje wiele rodzajów zajęć i materiałów dostępnych w ramach korepetycji z angielskiego. Od wyznaczania celów po efektywne techniki nauki (zobacz nasz wpis na ten temat, by dowiedzieć się więcej) korepetytor dostarczy ci narzędzi, których potrzebujesz, by się rozwijać. Przykładowe rodzaje korepetycji to na przykład:

 • Korepetycje online:Wiele korepetytorów oferuje swoje usługi online, dając uczniom możliwość umówienia się na sesje w dogodnym dla nich miejscu.
 • Korepetycje na żywo: Korepetycje osobiste mogą być szczególnie korzystne dla uczniów, którzy preferują bezpośrednią interakcję i praktyczną naukę.
 • Lekcje grupowe: Niektóre serwisy oferujące korepetycje z języka angielskiego mają dostępne sesje grupowe, które mogą być opłacalnym sposobem na otrzymanie wsparcia i wskazówek od korepetytora, a także na współprace z innymi i uczenie się w grupie.

Jak znaleźć lokalnego korepetytora

Jesteś gotowy na rozpoczęcie poszukiwań korepetytora z języka angielskiego? Być może zastanawiasz się, gdzie go znaleźć. Istnieje kilka sposobów na znalezienie korepetytora z języka angielskiego w twoim mieście, w zależności od tego, jakiego rodzaju korepetycji szukasz. Niektóre sposoby szukania korepetytorów w twojej okolicy są następujące:

 • Wyszukiwanie online: Użyj wyszukiwarek takich jak Google lub wejdź bezpośrednio na platformę lub stronę internetową z korepetycjami, by znaleźć korepetytorów z angielskiego w swojej okolicy. Możesz użyć słów kluczowych takich jak „korepetytor z języka angielskiego + twoje miasto/region” (np. korepetytor z języka angielskiego + Poznań) lub „nauczyciel języka angielskiego+ twoje miasto/region” (np. nauczyciel języka angielskiego + Rzeszów), aby uzyskać odpowiednie wyniki.
 • Polecenia: Zapytaj przyjaciół, członków rodziny lub kolegów z pracy, czy znają jakiegoś dobrego nauczyciela angielskiego w twoim mieście. Polecenia to świetny sposób na znalezienie korepetytora, ponieważ możesz uzyskać informacje z pierwszej ręki o jego stylu nauczania i skuteczności.
 • Lokalne szkoły językowe: Skontaktuj się z lokalnymi szkołami językowymi lub uniwersytetami, aby zapytać o usługi korepetytorów. Wiele szkół językowych oferuje prywatne korepetycje i może być w stanie polecić wykwalifikowanego i doświadczonego korepetytora. Możesz również zdecydować się na zapisanie się na zajęcia grupowe lub indywidualne w tym miejscu – aby znaleźć zajęcia odpowiadające twojemu harmonogramowi, wykonaj podobne wyszukiwanie jak w przypadku poszukiwania korepetytora, używając słów kluczowych takich jak „Zajęcia z języka angielskiego + twoje miasto/region” (np. Zajęcia z języka angielskiego + Warszawa) lub „szkoła języka angielskiego + twoje miasto/region” (np. szkoła języka angielskiego + Lublin).
.

Wnioski

Poznałeś historię i ewolucję języka angielskiego oraz dowiedziałeś się, jak znaleźć korepetytora. Teraz jesteś gotowy, by zacząć rozwijać swoje umiejętności językowe. Łącząc solidne zrozumienie historii i ewolucji języka angielskiego ze spersonalizowanym wsparciem ze strony korepetytora, będziesz w stanie zdobyć umiejętności i pewność siebie, których potrzebujesz, by odnieść sukces w swoich akademickich i zawodowych przedsięwzięciach.