Angielski jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie, a jego nauka może otworzyć wiele możliwości dla poszczególnych osób, a nawet grup. Jednak jeśli chodzi o naukę angielskiego, uczący się często stają przed wyborem pomiędzy dwoma głównymi dialektami: British English i American English. Oba dialekty są powszechnie używane i rozumiane, ale nauka każdego z nich ma swoje zalety. W tym wpisie omówimy zalety uczenia się brytyjskiego i amerykańskiego angielskiego oraz podamy kilka wskazówek i materiałów dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności językowe.

Historyczne różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim

Angielski to tzw. lingua franca współczesnego świata i jest używany jako język komunikacji i biznesu w wielu krajach. Ucząc się angielskiego, można poszerzać swoje horyzonty, nawiązywać kontakty z ludźmi z różnych kultur oraz uzyskać dostęp do bogatej wiedzy i możliwości. Niezależnie od tego, czy uczysz się brytyjskiego czy amerykańskiego dialektu, uczysz się języka, który ma globalne znaczenie i wagę.

Jednym z głównych powodów, dla których brytyjski i amerykański angielski rozwinęły się inaczej, są różnice historyczne i kulturowe między tymi dwoma narodami. Kolonizacja Ameryki Północnej przez Brytyjczyków w XVII wieku przyniosła język angielski na ten kontynent, ale osadnicy, którzy przybyli do Ameryki, mówili różnymi dialektami i mieli inną wymowę, pisownię i słownictwo. Doprowadziło to do powstania regionalnych dialektów i odmian języka angielskiego.

W początkowym okresie kolonii nie istniała standardowa pisownia angielskich słów, a na pisownię słów miały duży wpływ indywidualne preferencje i dialekty regionalne. W rezultacie amerykański angielski zaczął tworzyć własną pisownie, która różniła się czasem od brytyjskiej. Kiedy Noah Webster opublikował w 1828 roku swój Amerykański Słownik Języka Angielskiego, starał się stworzyć standard pisowni amerykańskiego języka angielskiego, który odróżniałby go od brytyjskiego. Webster opowiadał się za uproszczoną pisownią i zrezygnował z litery „u” w słowach takich jak „colour” i „favour”, które w amerykańskim angielskim stały się „color” i „favor”.

Różnice w słownictwie powstały również w wyniku różnic historycznych i kulturowych między dwoma narodami. Na rozwój tych różnic miały wpływ takie czynniki, jak imigracja, klasa społeczna i warunki ekonomiczne. Na przykład w brytyjskim angielskim słowo „lorry” jest używane w odniesieniu do ciężarówki, podczas gdy w amerykańskim angielskim używa się słowa „truck”. Podobnie w brytyjskim angielskim „chips” to rodzaj cienko pokrojonego ziemniaka, który jest smażony, podczas gdy w amerykańskim angielskim „chips” odnosi się do tego, co Brytyjczycy nazwaliby „French fries”.

Wymowa i gramatyka rozwinęły się w różny sposób w brytyjskim i amerykańskim angielskim ze względu na wpływ różnych regionalnych akcentów i dialektów w każdym z wariantów angielskiego. Te różnice w wymowie i gramatyce można prześledzić na przykładzie rozwoju różnych regionalnych akcentów i dialektów w ramach każdego wariantu języka angielskiego.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwijał się język angielski, przejdź do naszego wpisu na blogu historia i ewolucja języka angielskiego.

.

Podobieństwa i różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim

Brytyjski angielski i amerykański angielski to dwa główne dialekty języka angielskiego i chociaż mają wiele podobieństw, istnieją między nimi również pewne znaczące różnice. Na przykład brytyjski angielski jest bardziej ustandaryzowany i formalny, podczas gdy amerykański często jest bardziej nieformalny i praktyczny. Brytyjski angielski ma również bogate dziedzictwo kulturowe, z literaturą, teatrem i filmem, które są związane z tym dialektem. Z drugiej strony, amerykański angielski dominuje w kulturze popularnej i mediach oraz ma znaczący wpływ na globalny biznes i technologię. Ucząc się angielskiego, warto zdawać sobie sprawę z tych podobieństw i różnic oraz wybrać dialekt, który najlepiej odpowiada twoim celom i potrzebom. Ogólnie rzecz biorąc, różnice możemy podzielić na 5 kategorii językowych: pisownia, słownictwo, gramatyka, wymowa i wyrażenia idiomatyczne. Poniżej omówimy podstawowe różnice w każdej z tych kategorii, aby pomóc ci lepiej zrozumieć, który język jest dla ciebie odpowiedni. Aby dowiedzieć się więcej o podobieństwach i różnicach, sprawdź nasz blog o różnicach między brytyjskim i amerykańskim angielskim.

Różnice w pisowni:

Brytyjski angielski i amerykański angielski różnią się znacznie pod względem pisowni. Różnice te można odnaleźć już we wczesnych dniach kolonizacji Ameryki Północnej przez Brytyjczyków. Amerykański Słownik Języka Angielskiego Noaha Webstera, opublikowany w 1828 roku, był pierwszą próbą ujednolicenia pisowni amerykańskiego angielskiego i zamierzał odróżnić go od brytyjskiego. Istnieje kilka różnic w pisowni między tymi dwoma odmianami angielskiego. Na przykład „colour” w amerykańskim angielskim pisze się jako „color”, a „centre” jako „center”. Podobnie „theatre” to „theater”, „realise” to „realize”, „programme” to „program”, a „analyse” to „analyze”. <.p>

Różnice w słownictwie:

Inne słownictwo to kolejna ważna różnica między brytyjskim a amerykańskim angielskim. Jest wiele słów, które są powszechnie używane w jednej odmianie angielskiego, a których nie używa się w drugiej. Na przykład w brytyjskim angielskim „lorry” odnosi się do ciężarówki, podczas gdy w amerykańskim angielskim używa się słowa „truck”. Podobnie „chips” to cienko pokrojone, smażone ziemniaki w brytyjskim angielskim, podczas gdy „chips” odnosi się do „french fries” w amerykańskim angielskim. Inne przykłady różnic w słownictwie to „lift” i „elevator”, „flat” i „apartment”, „biscuit” i „cookie” oraz „petrol” i „gasoline”. Więcej o wzmacnianiu angielskiego słownictwa przeczytasz w tym wpisie na blogu o budowaniu zróżnicowanego słownictwa.

.

Różnice gramatyczne:

Między brytyjskim a amerykańskim angielskim istnieją różnice w gramatyce. Jedną z najbardziej zauważalnych różnic jest używanie rzeczowników zbiorowych. W brytyjskim angielskim rzeczowniki zbiorowe są traktowane jako liczba pojedyncza, podczas gdy w amerykańskim angielskim są one traktowane jako liczba mnoga. Na przykład w brytyjskim angielskim „the team is playing well”, a w amerykańskim „the team are playing well”. Istnieją również różnice w używaniu przyimków, czasie trwania czasowników i kolejności słów, między innymi. Chcesz zagłębić się w angielską gramatykę? Więcej informacji znajdziesz w tym wpisie na temat częstych błędów gramatycznych i tego, jak ich unikać.

Różnice w wymowie:

Wymowa to kolejny obszar, w którym występują różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim. Najbardziej zauważalną różnicą jest sposób wymawiania samogłosek. Na przykład w brytyjskim angielskim samogłoska „bath” jest wymawiana przez krótkie „a”, podczas gdy w amerykańskim angielskim wymawia się ją przez długie „a”. Podobnie samogłoskę „dance” w brytyjskim angielskim wymawia się przez krótkie „a”, a w amerykańskim przez długie „a”. Istnieją również różnice w sposobie wymawiania spółgłosek – niektóre spółgłoski wymawia się inaczej w każdym z wariantów języka angielskiego.

Wyrażenia idiomatyczne:

Wyrażenia idiomatyczne to zwroty używane w celu przekazania konkretnego znaczenia, które może nie wynikać z dosłownej interpretacji użytych słów. Istnieje wiele wyrażeń idiomatycznych używanych w brytyjskim angielskim, które mogą nie być używane w amerykańskim angielskim i odwrotnie. Na przykład w brytyjskim angielskim „the bee’s knees” to wyrażenie używane do opisania czegoś, co jest doskonałe, podczas gdy w amerykańskim angielskim „the cat’s meow” jest używane do przekazania tego samego znaczenia. Podobnie w brytyjskim angielskim „cheeky” jest używane do opisania kogoś, kto jest zuchwały lub lekceważący, podczas gdy w amerykańskim angielskim to słowo „fresh” jest używane w podobnym kontekście.

Zalety nauki brytyjskiego angielskiego

Jeśli jesteś zainteresowany nauką brytyjskiego angielskiego, musisz wziąć pod uwagę kilka zalet. Po pierwsze, brytyjski angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie – mówi nim ponad 1,5 miliarda osób. Wynika to z historycznego wpływu Imperium Brytyjskiego i krajów Wspólnoty Narodów, które rozpowszechniły ten dialekt na całym świecie. Ponadto brytyjski angielski jest bardziej ustandaryzowany niż amerykański, a Oxford English Dictionary i Cambridge English Corpus dostarczają jasnych i ugruntowanych definicji i przykładów użycia brytyjskiego angielskiego. Brytyjski angielski jest też często uważany za bardziej prestiżowy niż amerykański, szczególnie w środowisku akademickim i zawodowym. Wreszcie, brytyjski angielski kładzie większy nacisk na wymowę i akcent, z szeroką gamą akcentów regionalnych i dialektów. Nauka brytyjskiego angielskiego może pomóc uczniom w dokładniejszym i bardziej szczegółowym zrozumieniu angielskiej wymowy.

Zalety nauki amerykańskiego angielskiego

Jeśli jesteś zainteresowany nauką amerykańskiego angielskiego, jest kilka zalet, o których warto pamiętać. Po pierwsze, amerykański angielski dominuje w kulturze popularnej i mediach, a hollywoodzkie filmy, amerykańskie programy telewizyjne i amerykańska muzyka mają wpływ na ludzi na całym świecie. Ponadto amerykański angielski ma znaczący wpływ na globalny biznes i technologię, a wiele międzynarodowych firm używa amerykańskiego angielskiego jako lingua franca. Amerykański angielski jest również znany ze swojej prostoty i praktyczności, z naciskiem na jasną i zwięzłą komunikację. Wreszcie, amerykański angielski jest często bardziej nieformalny i swobodny niż brytyjski, co może być korzystne, jeżeli chcesz go używać w codziennym życiu.

Który z nich wybrać?

Wybór między brytyjskim a amerykańskim angielskim może być trudną decyzją i ostatecznie zależy od twoich osobistych celów, zainteresowań i potrzeb. Jeśli interesuje cię kontekst akademicki lub zawodowy (zobacz nasze wpisy na temat poprawy znajomości angielskiego w biznesie i przezwyciężania barier językowych), lub jeśli interesujesz się brytyjską literaturą, teatrem lub filmem, brytyjski angielski może być dla ciebie najlepszym wyborem. Jeśli interesuje cię kultura popularna, media lub technologia, albo jeśli chcesz skupić się na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych, podróżowaniu lub studiowaniu za granicą (dowiedz się więcej w tym wpisie na blogu o studiowaniu angielskiego za granicą), wtedy amerykański angielski może być dla ciebie najlepszym wyborem. Ostatecznie wybór należy do ciebie i nie ma dobrej lub złej odpowiedzi.

Źródła do nauki angielskiego

Niezależnie od tego, jaki dialekt języka angielskiego wybierzesz, istnieje wiele źródeł, które pomogą ci doskonalić swoje umiejętności. Oto kilka przykładów:

  • Aplikacje do nauki języka: Aplikacje takie jak Duolingo, Babbel czy Rosetta Stone oferują interaktywne lekcje i ćwiczenia, które pomogą ci poprawić słownictwo, gramatykę i wymowę. Wiele z tych aplikacji umożliwia także wybór między brytyjskim a amerykańskim angielskim, dzięki czemu możesz dostosować swoją naukę do wybranego dialektu.
  • Kursy online: Istnieje wiele kursów online, które pomogą ci poprawić znajomość angielskiego, w tym kursy oferowane przez uniwersytety i szkoły językowe. Strony takie jak Coursera i edX oferują darmowe lub tanie kursy z rożnych tematów, w tym z nauki języka angielskiego.
  • Podcasty: Podcasty takie jak „The English We Speak” z BBC i „All Ears English” ze Stanów Zjednoczonych oferują wciągające i pouczające treści, które pomogą ci poprawić umiejętności słuchania i rozumienia. Wiele z tych podcastów omawia także różnice regionalne między brytyjskim a amerykańskim angielskim.
  • Książki: Czytanie książek po angielsku pomoże ci poprawić słownictwo, gramatykę i umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wybieraj książki napisane w dialekcie, którego chcesz się nauczyć i zacznij od czegoś, co jest odpowiednie dla twojego poziomu zaawansowania.

Znalezienie korepetytora lub zajęć z języka

Jeśli masz trudności z samodzielnym doskonaleniem swoich umiejętności językowych, możesz rozważyć skorzystanie z pomocy tutora lub zapisanie się na indywidualne zajęcia z języka angielskiego. Prywatni nauczyciele mogą zapewnić ci indywidualne wsparcie i pomóc w zidentyfikowaniu twoich słabych punktów. Aby znaleźć szkołę językową w pobliżu siebie, wystarczy poszukać na przykład „szkoła językowa Warszawa” lub „korepetycje z języka angielskiego w Poznaniu”. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć lokalnej szkoły językowej w pobliżu, nadal masz szansę uzyskać pomoc w nauce, a także nawiązać kontakty towarzyskie, znajdując dobrego korepetytora – nadal otrzymasz wsparcie edukacyjne, a nauczyciel może przedstawić ci inne osoby w twojej okolicy. Znajdź lokalnego korepetytora, szukając na przykład „korepetytor języka angielskiego Gniezno” lub „nauczyciel języka Płock”. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących ze znalezienia dobrego korepetytora, zajrzyj do naszego wpisu na temat korzyści z korepetycji jeden na jeden.

.

Podsumowanie

Podsumowując, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na naukę brytyjskiego czy amerykańskiego angielskiego, istnieje wiele korzyści z uczenia się obu dialektów. Rozumiejąc podobieństwa i różnice między tymi dialektami oraz wybierając zasoby i materiały odpowiednie do swoich celów i potrzeb, możesz poprawić swoje umiejętności językowe i poszerzyć horyzonty. Aby zapewnić sobie dobre i mocne podstawy do nauki języka angielskiego, znajdź korepetytora, który będzie cię wspierał w nauce, pomagał ci wyznaczać cele i robić postępy. Dlaczego nie zacząć już dziś? Dobrej nauki!