Egzamin ośmioklasisty – wszystko, co musisz wiedzieć

Egzamin ośmioklasisty to dość stresujące wydarzenie, ponieważ odbywa się on zaledwie od kilku lat. Pierwszy z nich miał miejsce w roku szkolnym 2018/2019. Oznacza to, że osoby, które zdają go w tym roku (2023), rozpoczęły edukację jeszcze w systemie z gimnazjami. Im więcej wiesz, tym łatwiej będzie ci przygotować siebie, albo twoje dziecko do egzaminu. W tym artykule znajdziesz wszystkie ważne informacje na jego temat.. 

Kto przystępuje do egzaminu po szkole podstawowej?

Egzamin ośmioklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi go napisać, aby móc ukończyć szkołę. Do egzaminu przystępują uczniowie klas ósmych, a także uczniowie szkół artystycznych, będący w klasie, która odpowiada klasie ósmej tradycyjnej szkoły podstawowej. 

Tego egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie jest określona minimalna liczba punktów, które należy zdobyć. 

Czy egzamin ośmioklasisty jest ustny?

Nie, egzamin ośmioklasisty ma wyłącznie formę pisemną. Uczniowie muszą przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych. Są to testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Do wyboru uczniowie mają angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski oraz włoski. Uczeń może wybrać tylko jeden język. Co więcej, musi to być język, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć w szkole. 

Jak przebiega egzamin ośmioklasisty?

Egzaminy po szkole podstawowej odbywają się zazwyczaj w maju. Jeżeli uczeń z potwierdzonych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie może przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, może to zrobić w czerwcu. 

Egzaminy trwają trzy dni. Pierwszy dzień to egzamin z polskiego, na którego wykonanie uczniowie mają 120 minut. Drugiego dnia piszą oni egzamin z matematyki. Jego czas trwania to 100 minut. W trzeci dzień przypada egzamin z języka obcego nowożytnego, trwający 90 minut, 

Na egzaminy uczniowie mogą wnieść wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem, a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Nie mogą korzystać ze słowników czy kalkulatora. Zabronione jest także wniesienie na salę, w której odbywa się egzamin, urządzeń telekomunikacyjnych. 

Jakich zadań można spodziewać się na testach? 

Podczas wszystkich egzaminów uczniowie muszą rozwiązać zarówno zadania zamknięte, gdzie wybierają prawidłową odpowiedź z kilku podanych, jak i otwarte, czyli takie, w których sami muszą sformułować odpowiedzi. 

Podczas egzaminu z matematyki można spodziewać się od 19 do 23 zadań. Zdobywa się za nie maksymalnie 32 punkty. Połowa zadań to zadania otwarte, a połowa zamknięte. W przypadku zadań zamkniętych pojawiają się zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Można spodziewać się też zadań typu prawda-fałsz. 

W zadaniach zamkniętych nie ma połowy punktów ani punktów minusowych. Otrzymuje się za nie 0-1 punktu. Z kolei za zadania otwarte można otrzymać dwa, trzy, lub cztery punkty. Odpowiedzi na ten typ zadań muszą zawierać tok rozumowania, obliczenia, przekształcenia, a także pełną odpowiedź na pytanie.

Na egzaminie z języka polskiego uczniowie muszą rozwiązać 17-26 zadań, zazwyczaj 12-17 zamkniętych i 5-9 otwartych. W sumie można na tym egzaminie zdobyć od 40 do 53 punktów. 

Egzamin ośmioklasisty z polskiego ma dwie części. Pierwsza zorganizowana jest wokół dwóch tekstów w arkuszu. Druga zaś wymaga napisania wypracowania na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Tekst otwarty nie może być krótszy niż 200 słów. 

Na teście z polaka pojawiają się zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie, z luką, prawda-fałsz, a także takie, w których trzeba uzupełnić lukę zdaniem lub wyrazami. Można też spodziewać się zadań, w których trzeba stworzyć krótki tekst, np. ogłoszenie, dedykacje, czy zaproszenie. 

W przypadku egzaminu z języka obcego, uczniowie muszą przygotować się na zdawanie części testu ze słuchu na poziomie B1, a reszty na poziomie A2+. Test składa się z pięciu części: 

  • rozumienie ze słuchu, 
  • pisanie, 
  • czytanie, 
  • gramatyka, 
  • język komunikacyjny. 

Egzamin ośmioklasisty z angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego zawiera od 12 do 15  zadań. W sumie uczniowie mogą uzyskać 55 punktów. Na egzaminie pojawiają się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a także na napisanie krótkiej odpowiedzi. Ośmioklasiści nie zdają egzaminu z języka w formie ustnej. 

Interpretacja wyników

Po sprawdzeniu wszystkich arkuszy, zostaną podane wyniki. Wyniki podawane są odsetkowo i są zaokrąglone do liczby całkowitej. Wyniki każdego egzaminu podawane są osobno. 

Pojawi się także wynik centylowy, który oznacza odsetek liczby ośmioklasistów, którzy uzyskali z egzaminu taki sam lub niższy wynik niż dany uczeń. Wyniki egzaminów są ostateczne i nie mogą być negowane na drodze sądowej. 

Deklaracja wybranego języka nowożytnego

Uczniowie muszą przystąpić do egzaminu z języka nowożytnego. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci poniżej 18 roku życia muszą najpóźniej do końca września danego roku szkolnego złożyć pisemną deklarację o tym, jaki język wybierają ich dzieci. Deklaracja musi zostać złożona do dyrektora szkoły. 

Pełnoletni uczniowie są zobowiązani złożyć taką deklarację samodzielnie. 

Finaliści i laureaci olimpiad

Uczniowie, którzy zostali finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej, a także osoby, które zostali laureatami konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim lub wyższym, z przedmiotów obowiązujących na egzaminie, są zwolnieni z pisania egzaminu z danego przedmiotu. Automatycznie takie zwolnienie oznacza uzyskanie najwyższego wyniku. 

Kiedy odbywają się egzaminy i kiedy można spodziewać się wyników? 

Egzaminy ośmioklasisty odbywają się zazwyczaj w maju. Co roku ich dokładna data się jednak zmienia. Najlepiej jest więc śledzić oficjalną stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której znajdziesz najrzetelniejsze informacje: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty.

Przygotuj się odpowiednio do testu 

Mimo że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, to wielu uczniów przykłada się do nauki. W końcu ich wynik może zdecydować, do jakiej szkoły średniej dostanie się twoje dziecko. Jeżeli ma ono problemy w nauce i potrzebuje dodatkowego wsparcia, warto szukać korepetytora, który mu pomoże osiągnąć naukowe cele. Jeżeli mieszkasz w większym mieście, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę “korepetycje z matematyki Kraków”, “korki z angielskiego w Poznaniu”, czy “lekcje dodatkowe z polskiego w Warszawie”. Jednak jeżeli jesteś z mniejszej miejscowości, nadal możesz znaleźć doskonałych tutorów, nawet jeżeli nie ma ich w twojej okolicy. Wpisz w wyszukiwarkę frazę, korzystając z tej reguły “korepetycje+nazwa przedmiotu+online” i ciesz się ogromnym wyborem najlepszych korepetytorów.